BS-BA DUYURU

FORM BA- FORM BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEMESİ GEREKEN BELGELERE İLİŞKİN GİB DUYURUSU 31/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine eklenen 1.2.8 numaralı bentte, Gelir İdaresi Başkanlığının, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine …

Devamını Oku

Resmi Defter Tasdikleri

 A.Ş. Yönetim kurulu Karar defterinin kapanış tasdiki ve 2024 yılında kullanılacak defterlerin ara tasdiklerine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ: 1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda o…

Devamını Oku

ENFLASYON DÜZELTMESİ

  Enflasyon Muhasebesi: 20 Temel Soru ve Pratik Cevaplar Enflasyon Muhasebesi ile ilgili sık sorulan sorular 1–2023 Yılı Mali Tabloları Enflasyon Düzeltmesine tabii tutulacak mıdır? 31.12.2023 tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.  Ya…

Devamını Oku