HAKKIMIZDA

KLS MALİ MÜŞAVİRLİK, 2004 yılında tecrübe ve uzmanlık isteyen konularda bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine en üst düzeyde kaliteli muhasebe, mali müşavirlik ve denetim hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur.

Mesleğimiz gereği sunulan hizmetlerin kalitesi; uzmanlık derecesinde bilgi birikimi ve tecrübe ile doğru orantılıdır. Şirketlerin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları problemleri anlayabilen, yaşayacakları muhtemel problemleri öngörebilen, bilgi birikimi ve tecrübesi ile bunlara uygun çözümler üretebilen mali müşavirler hizmet verdikleri şirketlerin hedeflerine ulaşmalarında önemli rollere sahip olabilmektedirler.

KLS MALİ MÜŞAVİRLİK, şirketlerin ihtiyaçları olan vergi, ticaret, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm mevzuat ve uygulamaları hakkında her türlü gelişmeleri izleme ve en kısa sürede müşterilerine aktarabilme becerisine sahiptir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde müşterilerini bilgilendirmek için bültenler yayınlamak, şirketlerin ihtiyaç ve problemleri hakkında ülke gerçeklerini göz önüne alarak öneriler sunmak yoluyla onları yönlendirmek KLS MALİ MÜŞAVİRLİK, müşterilerine sunduğu hizmetlerin başında gelmektedir.

ABOUT US

KLS Consultancy has been established in 2004.  We provide consultancy service to individual and corporate clients who want to experience the highest quality of accounting, bookkeping and auditing services.

The quality of the services we offer  via our profession, is directly proportional to the degree of knowledge of our expertise and experience. It is very important for the companies to being consulted by experinced accountants who can understand problems and have an ability to solve them. Financial advisers have important role for the companies to achive their goals.

KLS Consultancy have the ability of following updates and solving problems about tax, commerce and social security legislations and inform its customers directly as soon as possible.

According to the legislation updates we inform our customers as soon as possible via email. Our priority is to direct our costumers according to their needs taking related legislations into consideration.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi