Resmi Defter Tasdikleri

 A.Ş. Yönetim kurulu Karar defterinin kapanış tasdiki ve 2024 yılında kullanılacak defterlerin ara tasdiklerine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ: 1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna kadar yapılması gerekir. 2023 yılı kara defterinin Kapanış tasdiki 31 Ocak 2024 günü mesai saati sonuna kadar yaptırılması gerekir. 2- Limited Şirketler: Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yapılması zorunludur. Kapanış tasdiki 31 Ocak 2024 günü mesai saati sonuna kadar yaptırılması gerekir. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur. B)- ARA TASDİK: YEVMİYE Defteri, Defter-i KEBİR, ENVANTER Defteri, DAMGA VERGİSİ Defteri, YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak 2024) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de yayımlanan Ticari Defter Gn Tb.Md. 16.) Pay defteri ile Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 17’nci maddesinde açıklandığı üzere, kapanış onayına tabi olan Yönetim Kurulu KARAR defteri son kaydın altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi